Tento systém je určen k získávání energie ze slunce, která je v podobě elektrické energie uložena do akumulátorů, ze kterých lze tuto energii využívat.

Součástí každé montáže jsou fotovoltaické panely, včetně jejich uchycení na střechu, střídač, který dodá napětí v takové podobě, jaké ho požadují současně platné normy s co nejvyšší možnou efektivitou a akumulátory (baterie), které jsou vyrobené z velmi kvalitních materiálů. Dále také regulační a řídící zařízení, která zajistí optimální distribuci elektrické energie tak, aby byla zajištěna co nejdelší životnost akumulátorů a nejoptimálnější využití elektrické energie.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a proto máte jistotu, že navrhneme a dodáme řešení, které je pro Vás nejoptimálnější. Samozřejmostí je dodání projektu, projektové dokumentace a zajištění dotace.